03 PHP Developer (Laravel, ReactJS)

Ha Noi
Expired

The Job

 • Tham gia xây dựng các phương án trên phần Back-end các hệ thống Website + App mà công ty đang triển khai.
 • Phát triển RESTFUL api , Modul tích hợp , Vendor/extension php
 • Tham gia xây dựng web application sử dụng PHP (Laravel , React JS)

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT
 • Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework/CMS PHP bất kỳ : Drupal, Wordpress, CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii, Symfony, Laravel, Phalcon ...
 • Biết về HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax), Bootstrap, JSON, XML
 • Đã làm việc với React JS/VueJS
 • Hiểu biết về MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, DesignPattern
 • Có thể làm việc với MySQL hoặc NoSQL (MongoDB)
 • Sử dụng thành thạo công cụ làm việc nhóm (Git, Jira)
 • Đọc hiểu tiếng Anh

Why You'll Love Working Here

 • Xét tăng lương hàng năm.
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
 • Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
 • Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới: BigData, AI...
 • Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).
 • Làm việc từ thứ 2 đến thứ hết sáng thứ 7.
 • Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm.
 • Công ty mới thành lập nên các bạn tham gia từ sớm sẽ có rất nhiều cơ hội
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.