System Admin (Docker/Data Center/Cloud)

400/8B-400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh
See map
4 days ago

Job Description

- Thiết lập quản trị hệ thống máy chủ công ty, hỗ trợ các yêu cầu từ đội phát triển phần mềm và đội vận hành để đảm bảo công việc được thông suốt

- Xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ cho hoạt động phát triển và vận hành sản phẩm phần mềm.

- Áp dụng những công cụ hoặc công nghệ mới giúp đảm bảo hạ tầng ổn định và dễ dàng mở rộng phát triển.

- Có kinh nghiệp xây dựng các hệ thống Web server, DB,..

Your Skills and Experience

- Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống ảo hóa tại Data Center (VMware, Docker, K8s, Proxmox, …)

- Có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc triển khai, giám sát và đo lường hiệu năng hệ thống qua các công cụ Grafana, InfluxDB, Prometheous, Cacti, ELK, …

- Có kiến thức về CLUSTERING, REVERSE PROXY, CLOUD COMPUTING, BACKUP SYSTEM.

*Ưu tiên:

- Có chứng chỉ Linux LPI 1,2 là một lợi thế.

Why You'll Love Working Here

  • Thưởng theo hiệu suất công việc + Thưởng năng lực vượt trội + Các gói thưởng Dự Án.
  • Xét duyệt lương hàng năm.
  • Lộ trình thăng tiến & định hướng nghề nghiêp rõ ràng
  • quà tặng sinh nhật, hiếu hỷ,...
  • Môi trường làm việc start up với qui mô toàn cầu