02 Software Devs (Golang/Java/NodeJS)

Ha Noi , Cau Giay, Tầng 6 Tòa nhà Kailash, Ngõ 92 Trần Thái Tông
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Thỏa sức sáng tạo trong công nghệ.
 • Làm sản phẩm thú vị có nhiều người sử dụng.
 • Môi trường thân thiện và công nghệ.

The Job

 • Xây dựng lõi Subiz theo kiến trúc Microservice là nhiệm vụ của bạn, nó yêu cầu bạn biết về microservice, RESTFUL api, lập trình hướng đối tượng.

Your Skills and Experience

 • Có khả năng làm việc với GoLang, Java hoặc Nodejs
 • Có kiến thức về khoa học dữ liệu & giải thuật.
 • Khả năng giao tiếp để trao đổi công việc dễ dàng
 • Tinh thần hỗ trợ lẫn nhau vì Mục tiêu công nghệ của chúng tôi là High Available về cả Công Nghệ và Con Người.

Why You'll Love Working Here

 • Chúng tôi là môi trường công nghệ, chúng tôi tập trung vào đưa Công Nghệ đến cho Xã Hội. Nó phù hợp nếu bạn có thái độ tích cực để Phát triển bản thân.
 • Sản phẩm của bạn sẽ được nhiều người dùng sử dụng. Chúng tôi đang phục vụ 10 triệu users mỗi ngày.
 • Sáng tạo trong công nghệ, yêu thích và có cơ hội thử nghiệm những công nghệ mới cùng đông nghiệp.