02 Project Manager (HCM City & Ha Noi)

Ngo Gia Tu, District 10, Ho Chi Minh
See map
Ha Noi
27 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Mô trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo

The Job

 • Tổ chức quản lý và triển khai các dự án giải pháp dịch vụ phần mềm.
 • Lập, quản lý thực hiện kế hoạch dự án thực hiện dự án.
 • Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án, đề xuất giải pháp khi có phát sinh.
 • Có kế hoạch quản lý rủi ro và đề xuất các giải pháp phù hợp.
 • Quản lý truyền thông, quản lý thay đổi.
 • Phối hợp với các bên có liên quan xác định mục tiêu, yêu cầu, phạm vi dự án.
 • Thực hiện đánh giá, lựa chọn nguồn lực/đối tác thuê ngoài cho dự án (nếu cần).
 • Tổ chức triển khai dự án.
 • Kiểm soát & hỗ trợ dự án: Kiểm tra các yêu tố thành công của dự án; Đánh giá kết quả dự án

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin, QTKD hoặc các ngành tương đương; Ưu tiên có chứng chỉ PMP, PMF;
 • Có kinh nghiệm hoặc đã từng triển khai các dự án: Chống rửa tiền (AML), Khởi tạo nguồn khoản vay (LOS), Chuyển mạch tài chính và quản lý thẻ, Thuê mua tài chính (Leasing), Tư vấn chứng nhận chuẩn PCI DSS và một số giải pháp ngành khác là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính là một lợi thế
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt. Có khả năng giao tiếp với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh.

Why You'll Love Working Here

What do the employees say about CMCSI SG?

" CMC is only a suitable place for those who always try their best and desire to change the world."

" CMC has become very familiar to me, as a part of me "

" I love CMCSI SG and love the expression of the colleagues here "

" At CMCSI SG, everything is real: working hard, play hard, real bonus, real good results, increasing salary really, real happy employees, the company has been developing really …"

" I love picnics with Russian style barbecue. "

" The learning passion of employees has created a learning culture at CMCSI SG "

" Hardly to find out a company that has invested in training and developing the employees as CMCSI SG "