02 PHP Developers (JavaScript, CSS)

165 Dương Quảng Hàm, Cau Giay, Ha Noi
See map
22 days ago

The Job

Công ty TNHH NÂNG TẦM TUYỂN 02 LTV PHP tham gia dự án startup công nghệ làm phần mềm hỗ trợ kinh doanh online trong nước và quốc tế.

  • Nội dung công việc: lập trình ứng dụng web

Your Skills and Experience

  • Có kinh nghiệm 1 năm lập trình với PHP
  • Có khả năng sử dụng framework Codeigniter
  • Có thể làm việc với HTML/CSS và Javascript (jquery)