02 Junior Tester (QA QC)

3 Dang Thai Than Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
4 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Attractive income, benefits
 • International Environtment
 • Learning & Development

Job Description

 • Hiểu yêu cầu các dự án dựa trên tài liệu đặc tả.
 • Review đặc tả và phát hiện bug sớm từ giai đoạn yêu cầu là một lợi thế
 • Tạo kịch bản và phân bổ thời gian thục hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm thử
 • Rà soát và theo dõi tình trạng sửa lỗi đảm bảo chất lượng của hệ thống. Có khả năng làm việc tốt với lập trình viên

Your Skills and Experience

 • Ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiêm trong kiểm thử web và mobile
 • Am hiểu về quy trình kiểm thử và các công cụ kiểm thử (biết công cụ kiểm thử cho API là một lợi thế)
 • Viết script cho kiểm thử tự động là một lợi thế
 • Hỗ trợ người dùng là các phòng ban nội bộ công ty trong quá trình sử dụng hệ thống.
 • Có khả năng tự học hỏi.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Ứng dụng/ phần mềm khác: jMeter/Postman

Why You'll Love Working Here

Collaboration and innovation are our keys to success and we practice it in everything we do. Because we believe creative, out-of-the-box ideas that are changing the world. 

Finance and creating possibilities are source of progress. Its availability is crucial for countries' development and a better standard of living for their people. Joining PTF means sharing this mission for a better life and responsible future. 

A comfortable working environment is awaiting for you, with full of smart, equally nice, and collaborative people, as well as a group of down-to-earth leaders who get stuff done. 

Beside attractive salary and benefits, you can find yourself in a place that empowers you to own your career. We encourage our people to use all of their resources and talents to reach their full potential. Every PTFer is a leader!