02 HTML5 Developers

Hoang Minh Giam, Cau Giay, Ha Noi
See map
5 days ago

The Job

+ Thiết kế phần mềm desktop dựa trên nền tảng AngularJs 2 và HTML/CSS

+ Thực hiện các công việc do người quản lý giao phó.

Your Skills and Experience

- Must have: Kỹ năng HTML5, Angular JS 2, Firebase, Webservice, json

- Nice to have:

+ Có khả năng làm việc nhóm

 + Tư duy tốt

 + Nhiệt tình, ham học hỏi

Why You'll Love Working Here

- Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, nhiệt tình; ổn định lâu dài

- Có cơ hội phát triển bản thân, phát triển công việc tối đa

- Được training thêm sau khi trung tuyển

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ. phúc lợi theo luật lao động và theo quy định của công ty