212 .net jobs in Vietnam for you

4 .NET Developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

05 .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

Fullstack Developer (C#, .NET, Agile)

Ho Chi Minh

Junior Software Developer(.NET/Java/PHP)

Ho Chi Minh

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với các tech master
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

Developer (.NET, Java, JavaScript)

Ha Noi

.NET (Java) Developer - Up to $1000

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

.NET Developers (C#, Winform, MySQL)

Ho Chi Minh

.NET C# Developer (Professional-Senior)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

05 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi
Get new .NET jobs by email

.NET Technical Architect

Ho Chi Minh
 • Diversified Microsoft Tech
 • Cloud Development
 • Advanced Global Career Path

Solution Architect (.Net)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Additional Int'l Insurance
 • Significant Project Bonus
 • End year bonus+13 month salary

.NET Developer (ASP.NET, C#) Up to $1000

Ha Noi

Fullstack (.NET/Angular/ReactJS) ~$1.700

Ho Chi Minh

02 .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

.NET DEVELOPER (Junior/Senior)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Fullstack .NET Developer (Angular/React)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Salary for 13th month up 140%
 • Early birds breakfast everyday
 • Every morning English class

.NET Developer (ASP.NET; AngularJS)

Ha Noi
 • Very competitive salary
 • Annual company holiday
 • Flexible working schedule

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent