196 .net jobs in Vietnam

 • Môi trường làm việc thoải mái, nghỉ T7, CN. Ko OT
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe PTI
 • Review lương 2 lần/năm, phụ cấp thâm niên
Ha Noi
 • Môi trường làm việc thoải mái, nghỉ T7, CN. Ko OT
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe PTI
 • Review lương 2 lần/năm, phụ cấp thâm niên
Ha Noi
10d
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech Master
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ
Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech Master
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ
Ha Noi
12d
 • Flexible work hours- work hybrid
 • Long Term Permanent Position
 • Rewarding Salary & bonus
Ho Chi Minh
 • Flexible work hours- work hybrid
 • Long Term Permanent Position
 • Rewarding Salary & bonus
Ho Chi Minh
13d
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Ha Noi
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Ha Noi
13d