193 .net jobs in Vietnam for you

Fullstack Developer (Java, .NET, DevOps)

Da Nang

Senior .NET Developer(C#, ASP.NET)~$2000

Da Nang
 • 13th Bonus/Performance Bonus
 • Private Health Insurance
 • Technical/Lunch Allowance

Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

.NET Developer

Ho Chi Minh

Lập trình viên C#/.NET/Java ~ $1,400

Ha Noi
 • Du lịch trong & ngoài nước
 • Các loại bảo hiểm riêng biệt
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

.NET Team Leader (AU$1000 Sign-on)

Ho Chi Minh
 • Annual Overseas Trip
 • 13th & 14th month bonus
 • 30 paid leave days per year

[HAN] C#/.NET developer ($900 - $1300)

Ha Noi

Software Engineer All Levels(C#, .Net)

Ho Chi Minh

SQL Developer (C#, .NET, MS SQL)

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

Phát triển&tích hợp dữ liệu (Java/.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi
Get new .NET jobs by email

Web Dev (C#, .NET, .NET CORE) Upto $1000

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

.Net Developer (ASP.NET, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh

10 .Net Developer (C#, MVC) ~$1500

Ho Chi Minh

Junior Developers (.NET, Java)

Ho Chi Minh

8 .NET Developer (C#, SQL, MVC)

Ha Noi

.NET Core Developers(ASP.NET)

Ho Chi Minh

Junior/Senior .NET Developer(C#,ASP.NET)

Ho Chi Minh

20 .NET Developers (Angular, ASP.NET)

Ha Noi

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam