202 .net jobs in Vietnam for you

Web Application Developer (.NET, Saas)

Ho Chi Minh

Web Developer (MySQL, MVC, C#, .NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (Sign-on AU$1,000)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

10 .Net Developer (C#, MVC) ~$1500

Ho Chi Minh

05 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

.NET Developer

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

Fullstack .NET Developer

Ho Chi Minh

05 Web Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

5 Salesforce Developer (Java/.NET/ PHP)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp
Get new .NET jobs by email

Senior Application Developer (.NET/C#)

Ho Chi Minh

14 Senior .NET Developers (8 HN & 6 HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Data Engineer (Database, .NET, C#)

Ho Chi Minh

02 .NET Developers (C#, HTML5)

Ha Noi

Jr Software Developer (.NET/Java/Spring)

Ha Noi
 • Attractive income
 • Bonus 2 times per year
 • Technical training

iOS Developer (.NET, Objective C)

Ho Chi Minh

.NET (C#) Tech Lead

Ho Chi Minh

.NET Developer (SQL/ASP.NET)

Ha Noi

Sr. Developer (.NET, Javascript) ~$1.700

Ho Chi Minh

Web Developer (.NET, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent