286 .net jobs in Vietnam for you

.NET Developer (MVC, ASP.NET) 14 - 20Tr

Ha Noi

10 .NET Developers (ASP.NET / C# )

Ha Noi

03 Front-End Developers (.NET, HTML5,C#)

Ha Noi

Senior Software Developer ( Java/ .NET )

Ha Noi
 • Training programs
 • Rewards
 • International workplace

Senior .NET Developers (1000-1700$)

Ho Chi Minh
 • Good benefit - Good workplace
 • Work with large CRM Software
 • New technologies - challenges

05 JAVA / 05 .NET Dev - Up to $1200

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến trong c/việc
 • Môi trường làm việc hiện đại

Web Dev (.NET/AngularJS/JavaScript)

Ha Noi
 • Bonus mỗi dự án
 • Xét tăng lương 4 tháng/lần
 • BHXH và phúc lợi đầy đủ

.NET Developer (ASP.NET, MVC,SharePoint)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, C++)

Ha Noi

10 Dev Java/.Net/PHP (Sr/Jr/Fresher)

Ha Noi
Get new .NET jobs by email

05 Developers (Java/.NET)

Ha Noi

Full-stack Developer (.NET, Java)

Ho Chi Minh

Web Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET (Salary VND 30mil- 50mil )

Ha Noi
 • Salary from 30mil to 50mil VND
 • Good working conditions
 • Opportunity to go to Denmark

10 .Net Devs (All Levels) – Up to $1500

Ha Noi
 • Competitive salary + bonus
 • Dynamic work environment
 • Employee benefits package

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

ASP.NET MVC, .NET Developer(Up to 1200$)

Ho Chi Minh

.NET Developers (ASP.NET/C#)-Up to $1000

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Được đào tạo bởi chuyên gia
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn

02 C#/.Net Teamleader (Up to $1000)

Da Nang

Full-stack Dev (.NET, JavaScript)->$2000

Ho Chi Minh

Company Spotlight