165 .net jobs in Vietnam for you

Full Stack Developer (Java/.NET/SQL)

Ho Chi Minh
 • Interesting projects
 • Bonus structure + 13th month
 • Nice boss &friendly co-workers

Technical Lead (.NET)

Ho Chi Minh

2 Junior Backend Developer (PHP/C#/.Net)

Ho Chi Minh
 • Được Huấn luyện, đào tạo.
 • Mỗi năm đều xét tăng lương.
 • Phụ cấp đi lại, lương tháng 13

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET/.NET Core)

Ho Chi Minh

Backend .NET Developer (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

02 Lead/Senior .Net Web Engineers

Ho Chi Minh

10 Kỹ sư phát triển phần mềm (Java/.NET)

Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
 • Nghỉ thứ 7 - chủ nhật
 • Lì xì Tết: 4 triệu VND

Fullstack .NET/C#/Javascript(NoSQL)

Ho Chi Minh
 • Work for top European company
 • Flexible working hours
 • Long term career opportunities
Get new .NET jobs by email

Software Engineering Manager (.NET)

Ho Chi Minh

5 Backend Dev (Java/ .NET/ Python/ C++)

Ha Noi

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Web Developer (.Net, C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Senior /Junior .NET Developer (Bonus)

Ho Chi Minh

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

03 Senior .NET Dev (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

Technical Architect (Java, .NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Engineer (Bonus & On-site)

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer (C# .Net / C++)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất