243 .net jobs in Vietnam for you

Sr .Net Programmer (JavaScript, ASP.NET)

Ho Chi Minh

5 .NET Developer (C#, MVC, JavaScript)

Ho Chi Minh

06 Developers (Java/.NET/ C#) Up to $900

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Chế độ lương hấp dẫn
 • Làm việc với các chuyên gia
 • Du lịch hàng năm

.NET Developer (MVC, SQL)

Others

Lead .Net Web Developer

Ho Chi Minh

SAP Programmer (.NET, SQL)

Others
 • Attractive salary package
 • 13th month and bonus
 • Transportation support

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1600

Ho Chi Minh

35 Software Devs (.NET/Java/PHP)

Da Nang
 • Lương cạnh tranh,đúng năng lực
 • Tham gia club thể thao
 • Cơ hội onsite Nhật Bản

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
Get new .NET jobs by email

Senior Fullstack .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

Middle/Senior .NET Winforms (C#, SQL)

Ha Noi

Senior .NET Developers

Ho Chi Minh

.NET Developer (Javascript, ERP) =>$1500

Ho Chi Minh

Frontend Developer (.NET, VueJS/ReactJS)

Ho Chi Minh

Software Engineer (Java, C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Công ty Startup vốn Nhật Bản
 • Cơ hội trở thành Team Leader
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản

Back-end Developer (NodeJS/Java/.NET)

Ho Chi Minh

05 .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

5 Senior C# .NET Developers (ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.