165 .net web developer jobs in Vietnam for you

.NET Web Developer (ASP.NET, JavaScript)

Ha Noi

Junior Web Developer(.NET, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

Software Engineer (.Net, MVC/Web API)

Ha Noi

Senior .NET Developer - Up to $1800 Net

Ho Chi Minh
Da Nang

12 Sr. .NET/ASP.NET/C# Devs $1K-2.5K

Ho Chi Minh

IT Developer (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

5 .NET Developer (C#, ASP.NET, MVC, SQL)

Ha Noi
 • Công việc ổn định
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Chế độ khen thưởng hấp dẫn

02 Lead/Senior .Net Web Engineers

Ho Chi Minh

Senior .NET Dev(C#, WinForm, SQL)

Ha Noi

Backend Developer (C# .NET/Java/Python)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary and Benefits
 • Amazing Clients: BBC, Facebook
 • Product driven company

Senior .NET Developers (Angular,ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

02 .NET Developers (JavaScript, MVC)

Ha Noi

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

02 Dev (.NET/HTML5/JavaScript)

Ha Noi

Sr/Jr Developer (.NET, Java, SQL)

Ha Noi

05 Mid/Sr .NET Developers (Up to 1,800$)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#) ~ $1500

Ha Noi

03 Sr .NET Developers

Ho Chi Minh

BackEnd Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.