158 .net developer jobs in Vietnam for you

.NET Developer (C#, WinForm)

Ha Noi

10 .NET Developer (C#, SQL, MVC) ~$1000

Ha Noi

05 Backend .Net Developer

Ha Noi

02 Software Developers (Java, PHP, .NET)

Ha Noi

Web Developer (.NET, CSS, Javascript)

Ha Noi

.NET Web Developers (ASP.NET, C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

02 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • English class with foreigner
 • Opportunity to level up skills
 • Business trip to Korea

05 Developers (PHP/ C#, .NET) ~ $1.000

Ho Chi Minh
 • Attractive salary/ bonus
 • 2 times salary review per year
 • Company trip/ Team building

10 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Mua Bảo Hiểm sức khoẻ hàng năm
 • Có cơ hội du lịch nước ngoài
 • Tiền thưởng lớn
Get new .NET Developer jobs by email

02 .NET Developer (C#, MVC, HTML)

Ha Noi

Senior Backend Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Senior .NET Developer (JavaScript,Cloud)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, Web,Javascript)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Senior ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

05 Software Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

COBOL Developer (Java/.NET), from $1,000

Ho Chi Minh

Developer (Java/PHP/.NET)

Others

.Net Developer (C#, Javascript)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia