145 .net developer jobs in Vietnam for you

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

5 .NET Developer (Sharepoint,C#,ASP.NET)

Ho Chi Minh

02 .NET Developers (C#, MVC)

Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Chế độ thưởng hấp dẫn
 • Đánh giá lương 2 lần/năm

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

07 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 .NET Developers (MVC, SQL)

Ho Chi Minh

5 .NET Developers (Javascript) ~$1000

Ho Chi Minh

Web Application Developer (.NET, Saas)

Ho Chi Minh

Web Developer (MySQL, MVC, C#, .NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (Sign-on AU$1,000)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year
Get new .NET Developer jobs by email

10 .Net Developer (C#, MVC) ~$1500

Ho Chi Minh

05 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

.NET Developer

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

Fullstack .NET Developer

Ho Chi Minh

05 Web Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

5 Salesforce Developer (Java/.NET/ PHP)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp

Senior Application Developer (.NET/C#)

Ho Chi Minh

14 Senior .NET Developers (8 HN & 6 HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh

02 .NET Developers (C#, HTML5)

Ha Noi

Company Spotlight

DiCentral Headline Photo
DiCentral Ho Chi Minh

A leading company in offering and consulting business management solution