215 .net developer jobs in Vietnam for you

Mobile Developer (Xamarin, C#, .NET)

Ho Chi Minh

Unity3D Developer (games, .NET, JAVA,C#)

Ho Chi Minh
 • Tiếp xúc công nghệ mới thú vị
 • Team building thường xuyên
 • Phụ cấp, thưởng hàng năm

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Developers (Up to 1700$)

Ho Chi Minh
 • Good benefit - Good workplace
 • Work with large CRM Software
 • New technologies - challenges

.NET Developer (tư vấn kỹ thuật ERP)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Thu nhập cao, hấp dẫn
 • Chế độ phúc lợi cực tốt
 • Gói khám SK đặc biệt cho NV

.Net Developer (C#, Asp.Net)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (.NET, C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

20 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

ASP.NET MVC,.NET Developer(10 positions)

Ho Chi Minh

08 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Dự án chuyên sâu về y tế
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ
Get new .NET Developer jobs by email

Back-end Developer (C# .NET, Java)

Ho Chi Minh

ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer (C#)

Ho Chi Minh

.NET Developers (C#)

Ho Chi Minh

10 .NET Developers ( ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Môi trường CÔNG BẰNG MINH BẠCH
 • Điều chỉnh lương 2 lần/năm
 • Cơ hội phát triển & thăng tiến

04 .NET Developers (Senior-Mid-Junior)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer- Up to 2000$

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET) - Up to $1500

Ho Chi Minh

Company Spotlight

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle