3.7
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.0
Training & learning
3.4
Management cares about me
3.5
Culture & fun
3.5
Office & workspace
3.4

Let your voice be heard.

Review YouNet now
Write a review

46 Employee Reviews

Đáng để gắn bó - Younet Media

Recommend
April 2021

What I liked

Lương Net, Học hỏi được nhiều điều từ Technical, Leader, quy trình rõ ràng theo từng Sprint phân chia việc hợp lý luôn đúng tiến độ, OT đúng một lần trong suốt quá trình làm việc, review lương ổn không quá cao nhưng ổn so với mặt bằng chung
Học hỏi được rất nhiều thứ, thu nhập ổn, lương net

Môi trường trẻ, product nhưng công nghệ mới và nhìu dự án

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Young team

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tùy vào bản thân bạn

Doesn't recommend
September 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp thân thiện

Doesn't recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Bình thường, có vẻ không thích hợp với Senior.

Doesn't recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tâm lí, nhân viên hòa đồng

Recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cần cải thiện nhiều hơn

Doesn't recommend
September 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Là cty phù hợp phát triển sự nghiệp lâu dài

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thích hợp để học hỏi

Recommend
May 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.