Yan Group Headline Photo

Tập đoàn truyền thông đa phương tiện giải trí

YAN Group là tập đoàn truyền thông đa phương tiện giải trí đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tập trung phát triển chuyên biệt các hình thức tổng hợp giải trí dành cho giới trẻ, được tích hợp thông qua tất cả các kênh truyền thông lớn bao gồm: TV ( truyền hình), Digital (phương tiện trực tuyến), Event ( tổ chức sự kiện); Production ( sản xuất chương trình).

Our Key Skills

Location

125 Hoa Hung, District 10, Ho Chi Minh
125 Hoa Hung, District 10, Ho Chi Minh

Total views: 1214

Let your voice be heard.

Review Yan Group now