Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Web Sai Gon now
Filter by

1 Employee Reviews

Môi trường thoải mái, hòa đồng.

Recommend
February 2019

What I liked

- Môi trường thoải mái, hòa đồng.
- Chủ động trong giờ giấc, chủ yếu tập trung vào chất lượng công việc
- Có nhiều Happy Hour, ăn uống, relax giữa giờ.
Ít phải OT vì đã được plan và estimate kỹ. Gần như không có OT.