Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall - tên giao dịch quốc tế là Wall Street Securities, được thành lập bởi các cổ đông là các doanh nghiệp danh tiếng có tiềm lực tài chính lớn. Ngày 20/12/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK-GP cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hàn chứng khoán.

Việc ra đời Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall là bước khởi đầu của việc thực hiện kế hoạch xây dựng một tập đoàn tài chính hàng đầu của Việt Nam bao gồm công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty Chứng Khoán Phố Wall, công ty Vàng Phố Wall, công ty Đầu tư và Phát Triển Đô Thị Phố Wall.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

Dong Da, Ha Noi
Dong Da, Ha Noi

Total views: 441

Let your voice be heard.

Review Wall Street Securities now