Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số Đài THVN

Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số Đài THVN (VTV Digital) là đơn vị trực thuộc Đài THVN.

  • Đơn vị đầu mối trong việc hợp tác, kinh doanh, khai thác bản quyền nội dung số với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước.
  • Đơn vị sản xuất, khai thác, kinh doanh các sản phẩm dịch vụ nội dung số mang thương hiệu VTV trên cơ sở hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Đài.
  • Đầu mối tổ chức thực hiện kinh doanh quảng cáo, tài trợ trên Internet và thiết bị di động, triển khai hệ thống bình chọn tương tác đa phương tiện với các chương trình của VTV bao gồm cả các chương trình liên kết.

Our Key Skills

Location

43 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh, Ha Noi
43 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 759

Feature Reviews