Overall rating

3.3

13 reviews
5
8%
4
38%
3
31%
2
23%
1
0%

Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
3.5

Rating details

5
23%
4
23%
3
38%
2
16%
1
0%
Training & learning
Training & learning
3.2

Rating details

5
15%
4
15%
3
38%
2
32%
1
0%
Management cares about me
Management cares about me
3.2

Rating details

5
15%
4
23%
3
38%
2
15%
1
9%
Culture & fun
Culture & fun
3.1

Rating details

5
15%
4
15%
3
38%
2
23%
1
9%
Office & workspace
Office & workspace
3.5

Rating details

5
15%
4
23%
3
54%
2
8%
1
0%

Rating details

5
23%
4
23%
3
38%
2
16%
1
0%

Rating details

5
15%
4
15%
3
38%
2
32%
1
0%

Rating details

5
15%
4
23%
3
38%
2
15%
1
9%

Rating details

5
15%
4
15%
3
38%
2
23%
1
9%

Rating details

5
15%
4
23%
3
54%
2
8%
1
0%
Let your voice be heard.

13 employee reviews

September 2023

Môi truongqf làm việc cơ bản là ổn

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked:

Môi trường làm việc và giờ giấc tương đối thoải mái
OT dc trả lương đầy đủ. Chủ yếu là phải ot vào chiều thứ 7. Ot về cơ bản là 1 phần trong cơ cấu lương

April 2023

Công việc ổn cho Fresher học hỏi

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
July 2021

Môi trường tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

May 2022

Môi trường bình thường, thu nhập bình thường

2

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  2

 • Office & workspace

  3

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

June 2021

Công việc ổn, ưu đãi phù hợp

3

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2019

Phúc lợi tốt

3

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  2

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2019

Công ty tốt

3

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

March 2019

Môi trường làm việc thoải mái, nhiều hệ thống để học hỏi

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

February 2019

Chuyên nghiệp

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

December 2018

quy trình rườm rà phức tạp, phong cách công ty gia đình là chính

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  4

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Currently, VPBank is not hiring for any positions.
Page views: 29,346