Công Ty TNHH Công Nghệ Vinabenri

Công ty TNHH Công Nghệ Vinabenri là công ty chuyên dùng các công nghệ Web chạy trên nền tảng đám mây để phát triên sản phầm và dịch vụ và gia công phần mềm.

  • Phát triển, xây dựng các phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý giáo dục, quản lý trang trại bò sữa.
  • Gia công phần mềm: Phát triển các phần mềm quản lý doanh nghiệp sử dụng công nghệ Java, GAE,Slim3, GWT, PHP, MySQL, Oracle.
  • Hỗ trợ nguồn nhân lực.

Location

203 Trục, Binh Thanh, Ho Chi Minh
203 Trục, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Total views: 869

Feature Reviews