VILLSHIP là một trang dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn nhanh.

VILLSHIP là một trang dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn nhanh.
Mọi nôi dung có ghi nhận logo của VILLSHIP đều đã được tuyến bố sở hữu trí tuệ.
Mọi hành vi tái sử dụng, Reup trái phép (Đăng lại) sẽ bị chúng tôi báo cáo (report) quyết liệt và không khoan nhượng.

Jobs

Back End Developer (PHP, NodeJS, MySQL)

Others

Location

157 Lý Thường Kiệt - P1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
157 Lý Thường Kiệt - P1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng

Total views: 39

Let your voice be heard.

Review VILLSHIP now