Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review VIET AN TECHNOLOGY SOFTWARE JSC now

1 Employee Review

Tốt cho các bạn Fresher

Recommend
June 2020

What I liked

nhân viên đều đuợc cấp laptop, đồng nghiệp hoà đồng, thân thiện
Ít khi OT , sếp không ép OT, khi OT sẽ x1.5 luơng.