Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn - VinBigdata

Ha Noi, Ho Chi Minh
Product
51-150
Vietnam
Monday - Saturday
No OT
Write review

Overview about Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn - VinBigdata

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata – Công nghệ Việt vì Tương lai Việt

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VinBigdata) là một thành viên của Tập đoàn

Vingroup. VinBigdata được thành lập tháng 8/2018 nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ

liệu lớn, nằm trong định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp – Thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỉ trọng chính.

Tầm nhìn của VinBigdata là trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu dẫn đầu Việt Nam, đẳng cấp quốc tế.

Với sứ mệnh “Công nghệ Việt – Vì Tương lai Việt, VinBigdata tập trung thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển xoay quanh 3 mảng chính:

1) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu nền tảng thông qua 4 mảng nghiên cứu: Y sinh tính toán, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội;

2) Thay đổi cách thức nghiên cứu khoa học và tư duy đào tạo của thế hệ khoa học tương lai tại Việt Nam thông qua các hoạt động của Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF;

3) Nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, tăng trải nghiệm người dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Why You'll Love Working HereLocations

Ha Noi
Century Tower, T14, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai
Hai Ba Trung
Ha Noi
Ho Chi Minh
Toong Coworking space, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao
District 1
Ho Chi Minh

Total views: 10,874

Overall Rating

2.7

Recommend working here to a friend

Salary & benefits
4.3
Training & learning
3.7
Management cares about me
3.0
Culture & fun
2.7
Office & workspace
3.3

Top Reviews


Write review