3.2
Recommend working here to a friend
Overall
3.2
Salary & benefits
2.8
Training & learning
2.7
Management cares about me
2.8
Culture & fun
3.3
Office & workspace
3.4

Let your voice be heard.

Review UNIT Corp now

13 Employee Reviews

Nếu bạn mới ra trường thì hãy thử, nhưng không đáng để gắn bó lâu

Recommend
May 2020

What I liked

+Cty trả lương đúng hạn và thường trả sớm hơn nếu ngày payment rơi vào t7 cn
+Giờ giấc linh động, không checkin checkout
overtime chỉ theo request của PM or teamlead nhưng vẫn trả nếu có ot

Sếp tốt môi trường làm việc không quá áp lực, mọi người thân thiện

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

che do tot

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty trẻ, năng động, có nhiều staff giỏi nhưng chưa đủ chuyên nghiệp

Doesn't recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tốt.......................................................

Recommend
January 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Tạm ổn cho các bạn fresher hay junior

Doesn't recommend
January 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Xếp tốt, lương ổn định

Recommend
August 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Nhận xét về công ty

Doesn't recommend
May 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Lương thấp + OT không lương

Doesn't recommend
April 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty unit

Recommend
March 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.