Công ty trực tiếp thực hiện các dự án gia công phần mềm cho thị trường nước ngoài.

Thành lập năm 2014, Phương châm hoạt động của Unisoft: Luôn nỗ lực đi đầu áp dụng công nghệ mới, khách hàng là trung tâm, quy trình vận hành quản lí chặt chẽ để tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng kì vọng của khách hàng. 

Unisoft không ngừng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, đột phá, hiệu quả, nuôi dưỡng sáng tạo, khát vọng vươn lên và có trách nhiệm với cộng đồng.

Các đối tác của Unisoft: Asno, Cruzy Japan; Ad-sol nissin; Systena,…

Why You'll Love Working Here

Location

02 Quang Trung, Tầng 7 Công viên phần mềm Đà Nẵng, Phường Thạch Thang, Hai Chau, Da Nang
02 Quang Trung, Tầng 7 Công viên phần mềm Đà Nẵng, Phường Thạch Thang

Total views: 355

Let your voice be heard.

Review UNISOFT now