4.4
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.2
Training & learning
4.4
Management cares about me
4.1
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.4

Let your voice be heard.

Review TymeGlobal now
Write a review

17 Employee Reviews

Nhân viên mới đều được cấp Macbook.

Recommend
February 2021

What I liked

Văn phòng thiết kế đẹp, có thư viện offline và online. Công ty cũng tài trợ các khoá học online như Udemy, LinuxAcademy, etc và hoàn trả lệ phí thi các chứng chỉ sau khi thi đậu. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức nhiều events ngoài giờ làm việc rất thú vị, vui vẻ giúp anh em developers giải toả sự căng thẳng
Công ty trả OT theo luật lao động. Hỗ trợ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.

Company growing fast and lots to learn

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tuyệt vời, phù hợp cho cả tích lũy kinh nghiệm và cống hiến lâu dài

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc năng động

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhân viên được cấp máy tính xịn

Recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

Recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Wonderful company

Recommend
March 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Flexible time, nice view, open environment,

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Great place to work with one of the best technology teams in VN

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhân viên mới được cấp laptop xịn

Recommend
March 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.