Tập đoàn TTH Ba Lan

Tập đoàn TTH tại Ba Lan đang triển khai các dự án CNTT tại Việt Nam, chuyên cung cấp giải pháp ERP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các giải pháp Thương mại điện tử và CRM.

Our Key Skills

Location

102 Truong Chinh, Dong Da, Ha Noi
102 Truong Chinh, Dong Da, Ha Noi

Total views: 533

Let your voice be heard.

Review TTH Group now