Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thực hiện chức năng quản lý, vận hành, phát triển Hệ thống Đấu thầu qua mạng quốc gia và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công qua mạng.

Jobs

Trung Tâm Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia - Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Kiến trúc hệ thống (Software Architect)

Ha Noi

Web Dev (PHP, JavaScript)

Ha Noi

Senior Shopify Developer

Ho Chi Minh

Fullstack Java Developers (Spring)

Ha Noi

Fullstack Developer (PHP,.NET,Java,C++)

Da Nang
Ho Chi Minh

Location

6B Hoàng Diệu, Ba Dinh, Ha Noi
6B Hoàng Diệu

Total views: 796

Let your voice be heard.

Review Trung Tâm Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia - Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư now