Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thực hiện chức năng quản lý, vận hành, phát triển Hệ thống Đấu thầu qua mạng quốc gia và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công qua mạng.

Jobs

Trung Tâm Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia - Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Backend Developer (Python/Django)

Ho Chi Minh

Frontend Developer (VueJs/NodeJS)

Ho Chi Minh

Java Developer (EDI tech)

Ho Chi Minh

20 Testers (QA QC)

Ho Chi Minh

03 Junior JavaScript Devs (HTML5/CSS)

Ha Noi

Location

6B Hoàng Diệu, Ba Dinh, Ha Noi
6B Hoàng Diệu

Total views: 342

Let your voice be heard.

Review Trung Tâm Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia - Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư now