Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thực hiện chức năng quản lý, vận hành, phát triển Hệ thống Đấu thầu qua mạng quốc gia và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công qua mạng.

Jobs

Phân tích thiết kế (Software Architect)

Ha Noi

Java Developer (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

Location

6B Hoàng Diệu, Ba Dinh, Ha Noi
6B Hoàng Diệu

Total views: 234

Let your voice be heard.

Review Trung Tâm Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia - Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư now