Overview about TOUR CHAIN

Tour Chain mang sứ mệnh đồng hành sáng tạo ứng dụng platform vào quản trị dịch vụ Hospitality

Với mục đích phát triển ngành dịch vụ Hospitality bền vững, Tour Chain mong đợi sự hợp tác các bạn có tinh thần đồng hướng cùng xây dựng ứng dụng với sự năng động, nhiệt huyết và sáng tạo đem lại giá trị thực cho ngành.

Location

45 An Phu, Ward An Phu
District 2
Ho Chi Minh

Total views: 119

Let your voice be heard.

Review TOUR CHAIN now
Write a review