3.8
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.6
Training & learning
3.6
Management cares about me
4.0
Culture & fun
3.8
Office & workspace
3.8

Let your voice be heard.

Review Splash Interactive Vietnam now
Write a review

5 Employee Reviews

Trên cả tuyệt vời! Không vào đây làm phí cả cuộc đời cốt đơ.

Recommend
April 2021

What I liked

Môi trường thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, lương cao chót vót, việc nhàn.
Thương lượng với nhân viên về OT. Chấp nhận làm thì được nghỉ bù sau đấy.

Công ty tạm ổn

Recommend
December 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công Ty Rất Tốt ( Vị trí Java Developer)

Recommend
September 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp nói chuyện coi thường nhân viên. Môi trường làm việc không có teamwork.

Doesn't recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp hài hước hòa đồng

Recommend
August 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.