SilkRoadPacific

Silk Road Pacific là công ty mới thành lập tại Việt Nam tập trung vào mảng Loyalty&MobilePayment với sự tham gia 75% vốn điều lệ từ công ty Silkroadpacific US.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

Chung cư C14 Bắc Hà, Nam Tu Liem, Ha Noi
Chung cư C14 Bắc Hà, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 2877

Let your voice be heard.

Review SilkRoadPacific now