SIC net

Ho Chi Minh

Outsourcing

Công ty TNHH S.I.C Viet Nam

Công ty TNHH S.I.C Viet Nam chúng tôi được thành lập từ tháng 3 năm 2012, là đơn vị 100% vốn Nhật Bản, trụ sở chính đặt tại Tokyo.
Nghiệp vụ chính của công ty chúng tôi là tiến hành phát triển Offshore từ thị trường Nhật Bản. Hệ thống nghiệp vụ chính là quản lý bán hàng, quản lý sản xuất, quản lý năng suất và quản lý khách hàng trên tất cả các loại thiết bị (Windows, Android, IOS). Số lượng nhân viên tuy còn ít nhưng bầu không khí trong công ty lúc nào cũng ấm áp, vừa học tập lẫn nhau, vừa tiến hành công việc.
Chúng tôi đang thiết kế một cơ cấu làm việc hiệu quả và chất lượng cao theo phong cách Nhật Bản để hoàn thiện một SIC Viêt Nam với hiệu quả làm việc và chất lượng sản phẩm ngang tầm Nhật Bản

Our Key Skills

Location

Tan Binh, Ho Chi Minh
Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 386

Let your voice be heard.

Review SIC net now