SDC  Headline Photo

Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng

Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng (SDC) là đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh phát triển phần mềm và chuyển giao công nghệ. Hiện nay SDC đã thành đối tác phát triển chính thức của Microsoft toàn cầu, đồng thời SDC cũng được Microsoft ủy quyền triển khai các giải pháp phần mềm tại khu vực trên điện toán đám mây Azure, Office 365.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

41 Le Duan, Hai Chau, Da Nang
41 Le Duan

Total views: 2,925

Ratings

4.0
Recommend working here to a friend

Feature Reviews