Ryomo Vietnam Solutions Co.,ltd

Địa chỉ:
Phòng 605-08, Tầng 6, Tòa nhà Saigon Riverside Office Center, 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh:
・Cung cấp dịch vụ phát triển, kiểm thử phần mềm.
・Cung cấp dịch vụ phân tích, thiết kế hệ thống máy tính và hệ thống mạng.
・Cung cấp dịch vụ tư vấn và bảo trì hệ thống phần mềm, hệ thống mạng.

Our Key Skills

Location

2 Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh
2 Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 2244

Ratings

2.7
Recommend working here to a friend

Feature Reviews