Nami CG được thành lập bởi đội ngũ những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau

Nami CG được thành lập bởi đội ngũ những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đồ họa khác nhau.
Nami CG luôn dẫn đầu nghiên cứu các công nghệ đồ họa mới của thế giới.
Dẫn đầu bời ông Nguyễn Hoài Nam, cựu giám đốc công nghệ công ty Glass Egg Digital Media.
Ông Nam là giáo viên được công nhận của Autodesk.
Rolling Ant là công ty hàng đầu thế giới về thực tế ảo và 3D tương tác, mô phỏng 3D cho kiến trúc/bất động sản. Rolling Ant nằm trong top 5 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí CG Architect bình bầu. Khách hàng của Rolling Ant là các công ty lớn tại Mỹ và Việt nam.
Sản phẩm đột phá của Rolling Ant chạy trên nhiều nền tảng di động và hỗ trợ nhiều loại thiết bị trình chiếu từ phổ thông đến chuyên dụng như VR headset, màn hình cảm ứng, tablet di động, web..

Our Key Skills

Location

54 Nguyễn Thị Huỳnh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
54 Nguyễn Thị Huỳnh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Total views: 1310

Let your voice be heard.

Review Rolling Ant | Nami CG now