Restaff Reviews

District 3, Ho Chi Minh
Product
51-150
Norway
Monday - Friday
No OT
Write review
4.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.3
Training & learning
4.1
Management cares about me
4.4
Culture & fun
4.3
Office & workspace
4.4

Let your voice be heard.

Review Restaff now
Write review

65 Employee Reviews

Môi trường làm việc cởi mở

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

Điều mình thích:
- Làm cùng các client và sản phẩm theo định hướng lâu dài thật sự.
- Công ty không PR nhiều, kiểu tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
- Giờ "ra chơi" (giải lao) lúc 4h chiều.
- Vị trí văn phòng tại trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện.
- Đồng nghiệp trong nhóm lắng nghe và hỗ trợ để cùng thực hiện công việc.
- Có cấp thiết bị làm việc đầy đủ.
- Có thưởng khi mình học thi các chứng chỉ chuyên môn theo danh sách của công ty.
- HR dễ thương, quan tâm mọi người.
- Anh CEO lắng nghe ý kiến nhân viên.
Công ty có chính sách trả lương khi nhân viên phải OT.

Cty rõ ràng thẳn thắn, đáng để đầu tư công sức

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp dễ thương

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Review sau n tháng làm việc

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Có nhiều benefit tốt cho nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good Everything

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chỉ cần cải thiện 1 điểm thì perfect

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good Company

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sêp thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường ổn để làm việc + phát triển

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.