RainWaterwm Headline Photo

RAINWATER CAPITAL PARTNERS

Rainwater (RW) is a newly formed firm that is led by experts whose combined experience exceed 20 years in Investment and Finance field in Vietnam. The main services of RW are strategic advisory service, fundraising service, restructure advisory, research service… Especially, the key service of RW now is strategic advisory service, M&A advisory in which we provide both acquisitions and divestitures.

Why You'll Love Working Here

- Công ty đang phát triển một số sản phẩm phần mềm về Fintech và Big Data để phục vụ cho khách hàng. Đây là cơ hội cho các ứng viên có thể thử sức ở môi trường mới đầy thách thức và sáng tạo.
- Chế độ lương thưởng cao khi hoàn thành chỉ tiêu cuối năm.
- Được công ty đào tạo và hỗ trợ chi phí để tham gia các khóa học nâng cao.

Location

34 Hoang Viet, Ward 4 (Bao Phap luat Building), Tan Binh, Ho Chi Minh
34 Hoang Viet, Ward 4 (Bao Phap luat Building), Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 1666

Let your voice be heard.

Review RainWaterwm now