Thành viên tập đoàn Thép POSCO Hàn Quốc

POSCO ICT Vietnam– Thành viên tập đoàn Thép POSCO Hàn Quốc.
Công ty là đối tác tham gia nhiều dự án: nhà máy thép POSCO VST, POSCO SS-VINA, Dự án nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh, Dự án tàu điện ngầm Thành phố Hồ Chí Minh…

Our Key Skills

Location

34 Lê Duẩn, District 1, Ho Chi Minh
34 Lê Duẩn, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 1749

Feature Reviews