Phát Triển Phần Mềm, Ứng Dụng Mobile

Chúng tôi chuyên phát triển ứng dụng mobile cho các công ty phần mềm lớn của nước ngoài. Tham gia các dự án lớn với nhiều vị trí quan trọng cần lĩnh vực chuyên môn và giúp tìm ra giải pháp cho nhiều dứ án khởi nghiệp. Với xu hướng của ngành công nghiệp ứng dụng mobile, các thành viên nhóm đã phát triển nhiều ứng dụng mobile (Lập trình React Native) và dự án về IOT (như thiết bị điều khiển nhà thông minh), Chatbot (các nền tảng phát triển của Facebook, Microsoft, Wix) và AI.

Location

404 Hoàng Diệu, District 4, Ho Chi Minh
404 Hoàng Diệu

Total views: 209

Let your voice be heard.

Review Pogofdev Software Development now