Phần Mềm Quảng Ích

Ha Noi

Product

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích

Công ty Quảng Ích đang là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Phần mềm Giáo dục tại Việt Nam. Các giải pháp của công ty đạt nhiều giải thưởng có giá trị, trong đó có giải thưởng Nhân tài Đất việt 2012 và đã triển khai hầu hết các thị trường Hà nội, TP.HCM, và các tỉnh lân cận.

Để đáp ứng yêu cầu định hướng của công ty, chúng tôi gồm những người có niềm đam mê mãnh liệt với công việc phát triển phần mềm giáo dục, phục vụ nhu cầu cấp thiết của Quốc gia, cần tìm các ứng viên có chung chí hướng, dám nghĩ dám làm, để phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu tại Việt Nam phục vụ ngành Giáo dục.

Our Key Skills

Location

57 Láng Hạ, Ba Dinh, Ha Noi
57 Láng Hạ, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 348

Let your voice be heard.

Review Phần Mềm Quảng Ích now