Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. 
Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm chức danh chức danh sau:

Jobs

03 Developers (.NET, PHP, C#)

Ha Noi
  • Môi trường làm việc ổn định
  • Cơ hội phát huy năng lực cao
  • Được tham gia vào nhiều dự án

Kỹ sư Quản trị mạng (Linux System Admin)

Ha Noi

Kỹ sư hệ thống mạng (IT Support)

Ha Noi

Location

243 De La Thanh, Dong Da, Ha Noi
243 De La Thanh

Total views: 656

Let your voice be heard.

Review PAIC PVN now