Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

với phạm vi hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. 
Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm chức danh chức danh sau:

Jobs

PAIC PVN has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Senior Frontend Engineer (React.js)

Ho Chi Minh

Senior D365 Developer (SQL, .Net)

Ho Chi Minh
  • Competitive Remuneration
  • Annual Bonus and 13th Salary
  • Premium Healthcare

Fullstack Developer (Python, Javascript)

Ho Chi Minh

Java Senior Developer

Ho Chi Minh

Senior Frontend React Native Developer

Others

Location

243 De La Thanh, Dong Da, Ha Noi
243 De La Thanh

Total views: 863

Let your voice be heard.

Review PAIC PVN now