4.5
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.0
Training & learning
3.8
Management cares about me
4.3
Culture & fun
4.4
Office & workspace
4.6

Let your voice be heard.

Review Optimizely (formerly Episerver) now
Write a review

24 Employee Reviews

Có điều kiện tốt để phát triển

Recommend
June 2021

What I liked

1 số nhóm trong trung tâm R&D như DXP, Search&BigData, MultiTenancy của Optimizely có nhiều điều kiện tốt nếu bạn muốn phát triển trình độ:
- Làm việc trực tiếp hàng ngày với các thành viên có nhiều kinh nghiệm ở các văn phòng trên toàn cầu: Stockholm, US, AU.
- Được tạo điều kiện lựa chọn task có tính challenging, thắc mắc luôn được trả lời đầy đủ.
- Hackday của công ty được tổ chức bài bản, có mục đích.
Không OT. Không OT. Không OT. Không OT. Không OT. Không OT.

Môi trường thoải mái, đồng nghiệp cởi mở

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Hỗ trợ, lắng nghe và tôn trọng nhân viên tốt.

Recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tôn trọng nhân viên, môi trường và quyền lợi tốt

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không có OT, môi trường work/life balance

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty quan tâm tới đời sống của nhân viên, môi trường vui vẻ và thân thiện.

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thân thiện

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sản phẩm tốt nhưng chế độ còn nhiều bất cập

Doesn't recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cty rất ổn

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.