Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới

Lĩnh vực kinh doanh:

  • Dịch vụ thuê ngoài giải đáp khách hàng qua điện thoại;
  • Dịch vụ thuê ngoài quản lý mạng viễn thông, tin học (ITO);
  • Giải pháp phần mềm OSS, BSS cho mạng viễn thông;
  • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động;
  • Tích hợp hệ thống.

Our Key Skills

Location

138 Tran Binh, Nam Tu Liem, Ha Noi
138 Tran Binh, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 1,232

Let your voice be heard.

Review NMS now