Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới

Lĩnh vực kinh doanh:

  • Dịch vụ thuê ngoài giải đáp khách hàng qua điện thoại;
  • Dịch vụ thuê ngoài quản lý mạng viễn thông, tin học (ITO);
  • Giải pháp phần mềm OSS, BSS cho mạng viễn thông;
  • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động;
  • Tích hợp hệ thống.

Our Key Skills

Jobs

Developers (Java, PHP, jQuery)

Ha Noi

Location

138 Tran Binh, Nam Tu Liem, Ha Noi
138 Tran Binh, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 925

Let your voice be heard.

Review NMS now