Nisshin scientia Headline Photo

Công ty Nisshin Scientia chúng tôi chuyên về các dịch vụ phần mềm, có trụ sở chính ở Tokyo Nhật Bản

Phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm

Công ty Công nghệ Công nghệ Nisshin, Việt Nam, một công ty của Công ty Công nghệ Nisshin, Việt Nam, Công ty Minh.

Jobs

Developers (Java, PHP) ở Tokyo

Ha Noi
Others
  • Môi trường làm việc thử thách
  • Học hỏi các kỹ thuật hiện đại
  • Lương tương ứng với năng lực

Why You'll Love Working Here

Locations

106 13F, Hoa Binh Int Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi
106 13F, Hoa Binh Int Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 1,189

Let your voice be heard.

Review Nisshin scientia now