Nippon Computer Co., LTD

Nippon Computer Co., LTD là công ty chuyên phát triển phần mềm cho cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội. Ngoài ra, hiện tại công ty đã mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh dựa trên các sản phẩm CNTT và kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử.
Công ty hiện có 3 chi nhánh ở Nhật Bản (Tokyo, Fukuoka, Saitama) và các công ty liên doanh ở Thailand, Singapore.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Total views: 176

Let your voice be heard.

Review Nippon Computer Co., LTD now