Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Neos Corp now
Filter by

1 Employee Reviews

Sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện

Recommend
June 2019

What I liked

Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, công ty quy mô nhỏ nên mọi người đều quý mến nhau như trong gia đình.
Chế độ OT rõ ràng, hầu như mọi người cũng chẳng có OT mấy.