Moji là công ty chuyên về bán lẻ

- Moji là công ty chuyên về bán lẻ. Với thành công của một chuỗi các cửa hàng, công ty đang tập trung xây dựng và phát triển mảng công nghệ nhằm tối ưu hóa quy trình, nghiệp vụ kinh doanh bán lẻ. Với mong muốn xây dựng 1 hệ thống chuyên nghiệp có thể cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.
- Quy mô công ty hiện tại đạt mức trên 50 người.

Why You'll Love Working Here

Location

282 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan, Ha Noi
282 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan, Ha Noi

Total views: 1105

Let your voice be heard.

Review MOJI now