Tư vấn giải pháp và Phát triển phần mềm, Vận hành hệ thống và ứng dụng công nghệ,..

Trưởng thành trong môi trường tài chính và công nghệ thông tin có nhiều biến động, với tiền thân là Khối Công nghệ Ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank), phát huy kinh nghiệm tích lũy được trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển cùng Maritime Bank, M1Tech đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và hướng tới thị trường khu vực, quốc tế thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực như: Tư vấn giải pháp và Phát triển phần mềm, Vận hành hệ thống và ứng dụng công nghệ, Hỗ trợ kỹ thuật và Dịch vụ quản trị.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

88 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi
88 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi

Total views: 889

Feature Reviews