Phát triển game trên smartphone

Lussom là đơn vị phát hành dịch vụ game tập trung chính trên mảng game di động, là một công ty trẻ có thế mạnh về mạng lưới hợp tác phát triển toàn cầu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản v.v…

Why You'll Love Working Here

Location

27 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi
27 Tran Duy Hung

Total views: 1,010

Let your voice be heard.

Review Lussom now