Phát triển game trên smartphone

Lussom là đơn vị phát hành dịch vụ game tập trung chính trên mảng game di động, là một công ty trẻ có thế mạnh về mạng lưới hợp tác phát triển toàn cầu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản v.v…

Jobs

03 Games Tester (iOS, Android)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Vận Hành Game (Analyst/ Product manager)

Ha Noi

Back-end web Developer (Java, PHP)

Ha Noi

Front-End web Dev (HTML5, JavaScript)

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi
117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 722

Let your voice be heard.

Review Lussom now