General information

Company type
Product
Company size
301-500 employees
Country
United States
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Lương tháng 13+KPI
  • Văn phòng hiện đại ngay trung tâm thành phố
  • Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng
+2

Location

Da Nang

Lovepop Vietnam Rep. Office, 2nd Floor, Indochina Riverside - 74 Bach Dang street, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau, Da Nang
Lovepop Vietnam Manufacturing, Lot X9-1, Roads 14B and 11B, Hoa Khanh Industrial Zone expanded, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu, Da Nang

Ho Chi Minh

Room 2, 8th floor, Pearl Plaza 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Page views: 2,551