Linkbal Vietnam

Công ty chi nhánh (công ty con) của 1 công ty Nhật Bản (development block)

Jobs

Web Lead Dev (Ruby on Rails/PHP) ~$2500

Ha Noi

Location

Tầng 10 Văn phòng 2, dự án Sun Square, số 21 đường Lê Đức Thọ, Nam Tu Liem, Ha Noi
Tầng 10 Văn phòng 2, dự án Sun Square, số 21 đường Lê Đức Thọ

Total views: 902

Let your voice be heard.

Review Linkbal Vietnam now